Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Fra 29. november i år bør ikke opplastere av spesielt norsk innhold føle seg for trygge. Nå starter nemlig innsammlingen av pirat-IP-er, etter at den norske loven ble skjerpet på området.

29. november starter jakten på norske pirater

Simonsen er tilbake.

Det norske advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig gjør seg klar til å bekjempe norske nettpirater fra og med tampen av denne måneden med god hjelp fra den nye åndsverkloven.

Laster du bare ned har du lite å frykte
«Ett av tiltakene hun la fram er å åpne for sperring av The Pirate Bay og andre fildelingstjenester.

Et annet er å å gjøre det enklere å innhøste IP-adresser og finne ut hvem som skjuler seg bak dem», skrev vi om den nye loven 8. februar i år.

Men det er trolig kun en gruppe som egentlig har noe å frykte, nemlig opplasterne. Det melder TU.no (Teknisk Ukeblad).

Til TU.no påpeker Simonsen-partner Rune Ljostad, at de som lager og produserer, og som lever av det, ønsker at potensielle kunder bruker de lovlige alternativene.

Les også: Slik gjemmer du deg for fildelingspolitiet.

– Vi stopper opphavs­rettskrenkelser
«Simon­sen Vogt Wiig spiller en vik­tig rolle innen ret­tighets­beskyt­telse og vi bistår blant annet bran­sje­or­gan­isas­jonene for film, musikk og for­lag i deres arbeid med å stanse opphavs­rettskrenkelser på Inter­nett. Våre advokater har også vært sen­trale i utformin­gen av reg­lene om ret­tighets­beskyt­telse i dig­i­tale medier.

Simon­sens Vogt Wiig eksper­tise omfat­ter alle for­mer for imma­terielle ret­tigheter; inklud­ert vare­merker, patent, dome­ne­navn, design, opphavs­rett og know-how. Her bistår vi med både strate­gisk råd­givn­ing, forhan­dlinger, transak­sjoner og tvisteløsning.». Slik omtaler Simon­sen Vogt Wiig sin kompetanse på en av mange fagområder.

Les ITavisens kommentar: Ingen hjelp i sperring.

Vil skremme folk til lovlige tjeneste
– Målet vårt er at flest mulig av de som laster opp og laster ned skal slutte med det og isteden gå over til lovlige alternativer, sier han til Teknisk Ukeblad, og hevder dermed indirekte at den beste måten å få folk til å velge lovlige kanaler er å skremme dem med bøter og det som verre er, istedet for å satse 100 prosent på et bedre netttilbud.

Han påpeker samtidig at det er opplastene som (selvsagt) skaper de største problemene for bransjen.

– En opplasting kan gi grunnlag for 1000 nedlastinger, mens én nedlasting er én nedlasting, forklarer han til TU.no.

Kilde:
Teknisk Ukeblad

Stikkord: pirat