Ny telelov rett i papirkurven?

dørumned.gif

dørumned.gifSamferdselsminister Odd Einar Dørum, departementsråd Per Sanderud, statssekretær Torild Skogholm og ekspedisjonssjef Eva Hildrum sier alle til ukeavisa Telecom Revy at revisjon av såvel Telelov som Kringkastingslov er noe av det viktigste det såkalte Konvergensutvalget skal vurdere.

Det ironiske er at dette utvalget starter sin virksomhet samtidig med at den nye teleloven er på vei gjennom Stortinget. Teleloven fra 1898 gjaldt i nesten 100 år, til langt inn på 90-tallet. Nå er man allerede i ferd med å forberede nytt lovarbeid, før loven fra 1998 er ferdig vedtatt .

Mer moderne
– Vi må selvfølgelig vente på at konvergensutvalget kommer med sin uttalelse, sier Odd Einar Dørum.

– Men det er ingen tvil om at nettopp utviklingen mot samkjør mellom tele og kringkasting, og dermed behovet for et nytt, regulatorisk system er noe av det som er særlig viktig i denne sammenheng. Men jeg kan i hvert fall si at Teleloven i dag er klart mer moderne enn Kringkastingsloven, sier Dørum.

Innholds-problem
Departementsråd Per Sanderud mener også at Teleloven er mer i takt med tiden enn tilfellet er for lovverket om kringkasting.

– I den nye teleloven tar vi fatt i overføringsmekanismene, ikke i innholds-problematikken, sier Sanderud, som i sin periode som ekspedisjonssjef for Post- og Teleavdelingen var blant fedrene til Teleloven.

– Dette innebærer at det meste i den nye loven om telekommunikasjoner kan beholdes, selv om digitalisering av kringkasting gjør at det blir nødvendig å revurdere lovverket. Men mange snakker om behovet for en ny IT-lov, som omfatter både telekommunikasjoner og kringkasting, sier Sanderud.

Revurdering
De to toppkvinnene i Samferdselsdepartementet går lengre enn sin sjef.

– Den tele-loven som nå er på vei gjennom Stortinget er ment å være svært fleksibel i forhold til utviklingen i telebransjen. Likevel er det åpenbart at vi kan komme til å revurdere hele problemkomplekset når Konvergensutvalget kommer med sin uttalelse 1. april neste år, samtidig som vi også må se an situasjonen i forhold til det arbeidet som skjer i EØS-området, sier statssekretær Torild Skogsholm.

Felles lov?
– Det er godt mulig at vi ikke bare må ha ny telelov, men at også kringkastingsloven må gjøres om, eller at vi til slutt får en ny, felles lov for begge områdene, sier Eva Hildrum, som tidligere i vinter tiltrådte som ekspedisjonssjef i Post- og Teleavdelingen i departementet etter Per Sanderud.

Grensene viskes ut
Konvergensutvalget ble utnevnt i februar, med høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius som leder og med blant andre professor (og forfatter) Jon Bing som et av medlemmene.

Bakgrunnen er en utvikling med stadig mer bruk av digitalteknikk innenfor kringkasting, telekommunikasjoner og databehandling. Dette fører til en nedbryting av grensene mellom disse områdene. Når disse grensene brytes ned, blir det så skapt grunnlag for samarbeid og tilbud av produkter og tjenester som kombinerer lyd, tekst, data og bilde på tvers av tidligere atskilte områder og bransjer.

– I forbindelse med at grensene mellom kringkasting, telekommunikasjoner og databehandling er i rask omforming, er det også behov for å vurdere lover og regler på dette området i lys av utviklingen, sa samferdselsminister Odd Einar Dørum da utvalget ble oppnevnt.

Annonse
Annonse